Χριστουγεννιάτικη Μπάλα (6εκ.)/ (8εκ.)/(10εκ.)

Βελονάκι 4.00
Νήμα DK

Συντομεύσεις
ch – chain – αλυσίδα ή γαϊτανάκι
ss – slip stich – βουβό γαϊτανάκι
sc – single crochet (US) – άριχτο ποδαράκι

Σημειώσεις
Το pattern δουλεύεται σε κύκλο, η σωστή πλευρά είναι αυτή που βρίσκεται προς τα εμάς.
Στο τέλος «κρύβω» τις άκρες των νημάτων μου με μία βελόνα ραψίματος στην πίσω πλευρά του πλεκτού.
Για την χριστουγεννιάτικη μπάλα φτιάχνουμε δύο ημισφαίρια και τα ενώνουμε είτε κάθετα (πάνω/κάτω)
είτε οριζόντια(δεξιά/αριστερά) από την μπάλα. Φτιάχνουμε και ένα «καπελάκι» για να καλυφθεί το πάνω
μέρος της μπάλας.
Όταν τελειώνω το ένα ημισφαίριο αφήνω 15εκ νήματος ώστε να
μπορέσω να «κρύψω» τουλάχιστον 8εκ από αυτά προκειμένου να ασφαλίσω το πλεκτό μου.
Όταν τελειώσω το δεύτερο ημισφαίριο αφήνω περίπου 65εκ νήματος προκειμένου να ράψω μαζί τις δυο
πλευρές της μπάλας
Από την 2η σειρά μέχρι και την 6η η διάμετρος του κύκλου αυξάνεται ενώ στις σειρές 7 και 8 η διάμετρος
του κύκλου μένει σταθερή
Το pattern είναι προσαρμόσιμο στο μέγεθος της κάθε μπάλας αφαιρώντας κάθε φορά ή αυξάνοντας τις
σειρές από τη σειρά 2 έως την 6

 

Χριστουγεννιάτικη Μπάλα (6εκ.)

Ξεκινάω κάνοντας μια θηλιά (εικόνα 1) , 4 ch (εικόνα 2), ss στο πρώτο chain για να σχηματιστεί ένα δαχτυλίδι (εικόνα 3)

   

1η σειρά: 1ch (δεν υπολογίζεται), 6sc μέσα στο κέντρο του δαχτυλιδιού που έχει σχηματιστεί (εικόνα 1), ss στο πρώτο sc (εικόνα 2)
Σύνολο (6sc)
 

2η σειρά: 1ch (δεν υπολογίζεται), 2sc στο ίδιο sc που βρίσκεται το 1ch, 2sc σε κάθε sc μέχρι το τέλος, ss
στο πρώτο sc, Σύνολο (12sc)